Sơ Đồ tổ chức
 • Lê Tuấn Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nguyễn Đình Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
 • Mạnh Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Giáo Viên
 • Nguyễn Thị Miện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn
  • Học hàm, học vị:
   Giáo Viên
 • Huỳnh Thị Thúy Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
 • Hoàng Trọng Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Giáo Viên
Tin tức
Tin đọc nhiều