Sơ Đồ tổ chức
 • Hà Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   htthien.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Tuấn Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nguyễn Đình Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
Tin tức
Tin đọc nhiều