Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đình Sâm
Phó Hiệu Trưởng Phụ Trách Nguyễn Đình Sâm
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội