Sơ Đồ tổ chức
 • Mạnh Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Giáo Viên
 • Nguyễn Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Giáo Viên
Tin tức
Tin đọc nhiều