Thông tin chi tiết:
Lê Thị Lan
Phó Chủ tịch công đoàn Lê Thị Lan
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Giáo Viên
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội