Thông tin chi tiết:
Lê Thị Lan
Họ và tên Lê Thị Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Chủ tịch công đoàn
Học hàm, học vị Giáo Viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều