Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Cường
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Cường
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội