Thông tin chi tiết:
Mạnh Thu Thủy
Phó chủ tịch công đoàn Mạnh Thu Thủy
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Giáo Viên
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội