Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hồ Minh
Giáo viên, Đảng viên Lê Thị Hồ Minh
Giới tính Nữ
Email lthminh.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều