Thông tin chi tiết:
Lường Thị Huệ
Giáo viên, Đảng viên Lường Thị Huệ
Giới tính Nữ
Email lthue.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều