Thông tin chi tiết:
Mai Thị Kim Ngân
Giáo viên, Đảng viên Mai Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Email mtkngan.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều