Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Miện
Giáo viên, Đảng viên Nguyễn Thị Miện
Giới tính Nữ
Email ntmien.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều