Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kiều Oanh
Kế toán, Đảng viên Trần Thị Kiều Oanh
Giới tính Nữ
Email ttkoanh.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều