Thông tin chi tiết:
Hoàng Trọng Sâm
Uỷ viên Hoàng Trọng Sâm
Giới tính
Điện thoại 0897678652
Email nguyena@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều