Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Miện
Họ và tên Nguyễn Thị Miện
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng tổ văn
Học hàm, học vị Giáo Viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều