Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Miện
Tổ trưởng tổ văn Nguyễn Thị Miện
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Giáo Viên
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội