Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Miện
Tổ trưởng tổ văn Nguyễn Thị Miện
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Giáo Viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều