Chuẩn bị tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020 - 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công văn số 3082/SGDĐT-GDTrHTX ngày 04/12/2020 về việc Chuẩn bị tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020 - 2021.

Thời gian: từ 15 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang.

Nguồn: khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều