HỌC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019

Sáng ngày 20/08/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường năm 2019.

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, để quán triệt, triển khai có hiệu quả các chuyên đề bồi dưỡng, học viên cần nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các chuyên đề; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của ngành, đơn vị, cá nhân nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả, thiết thực. Sau khi tiếp thu các chuyên đề bồi dưỡng, học viên sẽ tiến hành viết bài thu hoạch để trình bày nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành qua học tập các chuyên đề.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ - giáo viên - nhân viên nhằm quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, trong 6 tháng đầu năm. Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chuyên đề: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí minh gắn với Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trong Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Quy định 08-QĐi/TW về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành trung ương. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của công dân, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi thầy, cô giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh nhà.

Một số hình ảnh của buổi học

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều