THÔNG BÁO HỌC SINH NGHỈ HỌC TIẾP ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện theo công văn 268, ngày 15/02/2020 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa. Giáo viên và học sinh nghỉ dạy và học từ ngày 17/02/2020 đến hết tháng 02/2020. Giáo viên nhắc nhở học sinh tự ôn tập kiến thức ở nhà( đặc biệt là học sinh khối lớp 12). Giáo viên tranh thử thời gian ở nhà soạn bài, cập nhật kiến thwucs và phương pháp dạy mới.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều