Thông báo về công diễn vở kịch ngắn "Ký ức còn đó"

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công văn số 3081/SGDĐT-VP ngày 04/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo về công diễn vở kịch ngắn "Ký ức còn đó".

Thời gian: 20h00 ngày 27/12/2020.

Địa điểm: Nhà văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa (số 22 Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang).

Đây là hoạt động truyền thống có nội dung giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Nguồn: khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều