TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN THỰC HIỆN HỌC TRỰC TUYẾN

Học sinh vào trang web: http://c3ltton-nt.lms.vnedu.vn của trường Lê Thánh tôn.

Sau đó đăng nhập vào tài khoản có dạng: HovaTen_c3ltton.nt

Ví dụ: NguyenVanAnh_c3ltton.nt (cụ thể: học sinh tên Nguyễn Văn Anh thì có tài khoản NguyenVanAnh_c3ltton.nt) 

Nhập Pass: Vnpt@123

Học sinh lên trang web xem tài liệu và làm bài tập giáo viên đã gửi lên trang web trong thời gian các em nghỉ chống dịch. Để ôn lại kiến thức nhé!

 

Hình ảnh minh họa như sau:

Cách 1: Đăng nhập bằng điện thoại:

Nếu các em sử dụng bằng điện thoại thì các em đăng nhập vào mục 

 

 

Sau đó bấm vào Sử dụng Email cá nhân:

 

-Tiếp theo nhập tài khoản và pass vào:

 

 

Cách 2: Đăng nhập bằng máy tính: 

 

- Các em đăng nhập vào mục: Bằng tên đăng nhập/Email

 

- Sau đó nhập tài khoản và pass

- Rồi các em chọn khóa học của mình

 

- Bấm vào mục: Vào học

 

Chúc các em học tập tốt.

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều