TUYÊN TRUYỀN 72 NĂM " NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI"

Thực hiện Công văn số 1849/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai” của Việt Nam và công văn số 4231/KH-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” lần thứ V năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Sáng nay, ngày 14/05/2018 Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức buổi chào cờ đầu tuần lồng ghép với việc tổ chức tuyên truyền phòng chống thiên tai và chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Sau khi chào cờ Cô Hà Thị Thu Hiền – Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng đọc thư của Chủ tịch nước. Sau đó là buổi tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng, nâng cao ý thức của cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, các em học sinh về hậu quả của thiên tai, các kỹ năng ứng phó với thiên tai và phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh nhà; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Hình ảnh buổi chào cờ

Cô Hà Thị Thu Hiền - Bí thư chi bộ đọc thư của Chủ tịch nước

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều