Tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công văn số 3057/SGDĐT-VP ngày 30/11/2020 về việc Tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 01/12/2020 để phòng, tránh mưa lũ."

Nguồn: khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều