XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 15 NĂM 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (sau đây gọi tăt là Nghị định số 27); Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGUT) lần thứ 15 năm 2020.

Trường THPT DL Lê Thánh Tôn yêu cầu giáo viên nghiên cứu công văn và làm hồ sơ để xét tặng danh hiệu NGND, NGUT theo đúng các thủ tục, hồ sơ, quy trình… để trình Hội đồng cấp trên theo quy định.(Công văn xem file đính kèm)

Thời gian nộp hồ sơ

a) Trước ngày 20 tháng 2 năm 2020:

Hội đồng cơ sở, Hội đồng cấp huyện, thị xã, thành phố nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Trước ngày 20 tháng 3 năm 2020:

Hội đồng cấp tỉnh nộp hồ sơ về Hội đồng cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều