Tổng hợp

Báo cáo thành tích giáo viên chủ nhiệm giỏi

Báo cáo thành tích giáo viên chủ nhiệm giỏi

Tải về

Mẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm giỏi

THPT Lê Thánh Tôn mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo thành tích giáo viên chủ nhiệm giỏi, đưa ra những thành tích đã đạt được trong công tác giảng dạy tại trường. Hi vọng với mẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm giỏi dưới đây, các bạn sẽ dễ dàng hoàn thành được bản báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên chủ nhiệm lớp một cách tốt nhất.

PHÒNG GD&ĐT ……………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………….

Bạn đang xem: Báo cáo thành tích giáo viên chủ nhiệm giỏi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI

NĂM HỌC: … – …

1. Họ và tên giáo viên: ………………………………………………………………

2. Dạy học lớp: ………… Trường: Tiểu học ………………………………………

3. Ngày sinh: ………………………………….. Nam … Nữ …

4. Năm vào nghề: …………………………… Số năm dạy ở tiểu học: ………………

5. Giáo viên chủ nhiệm lớp: ……………..

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

BÁO CÁO 5 NỘI DUNG

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm.

1.1. Báo cáo sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm gần năm tổ chức có đầy đủ nội dung, biện pháp thực hiện có hiệu quả, trình bày và bảo quản sạch đẹp:

– Làm sổ theo mẫu qui định của nhà trường từng nội dung được chi tiết rõ ràng, đầy đủ các phần mục theo yêu cầu cụ thể là:

+ Theo dõi học sinh mọi mặt theo định kì, có nhận xét cụ thể đối với từng em.

+ Thể hiện số điện thoại liên lạc của gia đình học sinh (nếu có).

+ Lập và ghi danh sách học sinh chia theo tổ (địa chỉ ghi chính xác).

+ Thể hiện rõ từng chỉ tiêu, số liệu cụ thể đã được thống nhất của nhà trường, của Hội nghị công chức đề ra.

+ Tôi đã lên kế hoạch thực hiện rành mạch, rõ ràng cụ thể theo ngày, tuần, tháng, học kì luôn có sự thay đổi gây hứng thú cho các em.

+ Theo dõi và thể hiện rõ ngày nghỉ của học sinh, lí do học sinh nghỉ để có biện pháp giúp đỡ và động viên nhằm cho các em tích cực hơn trong học tập.

+ Theo dõi các cuộc họp phụ huynh để liên lạc với phụ huynh những trường hợp mà phụ huynh vắng họp.

– Bên cạnh đó, theo dõi học sinh vi phạm đã ghi rõ họ tên, lỗi vi phạm, số lần vi phạm, mức độ vi phạm để đưa ra biện pháp xử lý và giáo dục cho các em.

1.2. Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp có hiệu quả về khối lượng chất lượng (minh chứng các hoạt động giáo dục, hoạt động phong trào… giáo viên được xếp loại tốt theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn viên chức).

– Vào đầu năm học tôi tổ chức thi khảo sát, trong giờ học tôi theo dõi lực học

của các em để chọn đội ngũ học sinh giỏi của lớp. Tôi đã mượn sách nâng cao chọn các bài toán khó, bài văn hay nghiên cứu trước để dạy lồng ghép vào các tiết học, bồi dưỡng thêm cho các em, khuyến khích các em đọc nhiều sách báo, mượn sách nâng cao để đọc, để học có vướng mắc kịp thời trao đổi để tháo gỡ ngay với giáo viên chủ nhiệm. Vì vậy, trong năm học qua lớp tôi đã đạt được thành tích khá cao như sau:

– Tham gia học sinh thi viết chữ đẹp vòng trường năm học: …-… tất cả có 5 em tham gia viết chữ đẹp, trong đó có 1 em đạt giải nhất, 1 em đạt giải nhì, 2 em đạt giả ba, 1 em đạt giải khuyến khích.

– Tham gia phong trào trò chơi dân gian đạt giải nhì đổ nước vào chai, giải nhất bịt mắt đạp bóng, và nhiều giải khác trong các cuộc chơi.

– Chất lượng cuối năm của học sinh đạt tỉ lệ cao so với chỉ tiêu đề ra như:

+ Xếp loại phẩm chất: Đạt 100%

+ Xếp loại học lực:

* Toàn diện: 3 học sinh; chiếm: 20%

* Từng mặt: 8 học sinh; chiếm: 53.33%

* Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%

* Học sinh đạt danh hiệu học sinh toàn diện: 3 học sinh; chiếm: 20%

* Học sinh đạt danh hiệu học sinh Từng mặt: 8 học sinh; chiếm: 53.33%

– Từ những hiệu quả và kết quả đã đạt như trên cuối năm được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá và xếp loại chuẩn nghề nghiệp loại tốt và viên chức loại xuất sắc.

1.3. Tổng hợp báo cáo đúng, đầy đủ và kịp thời đúng quy định. (Có minh chứng)

– Ngoài công tác chủ nhiệm tôi luôn coi trọng việc cập nhật thông tin để theo dõi và làm báo cáo theo sự yêu cầu của nhà trường, của cấp trên đề ra như báo cáo các thông tin học sinh đầu năm, giữa học kì và những đợt cuối học kì. Ngoài ra, các nội dung yêu cầu tổng hợp báo cáo tôi đều thực hiện đảm bảo tính chính xác, đúng theo yêu cầu. Đảm bảo các nội dung thông tin đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

1.4. Báo cáo việc thông hiểu và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của ngành. (Có minh chứng)

– Trong công tác chủ nhiệm tôi đã nắm vững các văn bản qui định về nhiệm vụ của học sinh trong nhà trường; về qui định khen thưởng và kỷ luật; về nội qui và cách xếp loại 2 mặt giáo dục; phổ biến đến từng đối tượng học sinh. Ngoài ra, tôi còn nắm và hiểu rõ chức năng và nhiệm vụ cơ bản của giáo viên chủ nhiệm để thực hiện công tác một cách hiệu quả; tối ưu nhất, có tính thuyết phục dựa trên những luận cứ, luận chứng rõ ràng. (Luật giáo dục, Điều lệ Nhà trường). Nắm thông tư 30 qui chế đánh giá nhận xét học sinh Tiểu học; Thông tư 43 về công tác chủ nhiệm giỏi.

1.5. Báo cáo nội dung hàng tuần về tổ chức sinh hoạt 15 phút đầu giờ và cuối giờ cũng như làm tốt công tác tổ chức lớp. (Nêu cụ thể)

– Tôi đã phải xác định rõ mục tiêu của tiết sinh hoạt từ đó đề ra nội dung thực hiện thích hợp.

+ Về phương tiện: Dựa trên nội dung mà nhà trường, Đội đề ra trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

– Dựa trên các báo cáo từng tổ, lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn, thể,

mỹ, lớp phó lao động.

+ Về tổ chức: Tôi thống nhất yêu cầu về nội dung, hình thức hoạt động với đội ngũ cán bộ lớp và gợi thêm vài vấn đề để các em thực hiện như:

* Tổng kết những ưu, khuyết điểm tuần qua.

* Hướng khắc phục những mặt yếu; phát huy những mặt mạnh đã đạt được.

* Đề ra kế hoạch cho tuần sau.

a) Hoạt động 1: Tự kiểm điểm

– Người tốt – việc tốt: Tốt mặt nào? Mức độ và hình thức khen thưởng.

– Người vi phạm khuyết điểm: hành vi sai trái như thế nào? Mức độ và hình thức nhắc nhở.

b) Hoạt động 2: Theo dõi tình hình chung của Lớp

– Tôi yêu cầu lớp trưởng tổng hợp các mặt và nêu trước lớp: Về học tập (lớp phó học tập báo cáo), về chuyên cần (lớp trưởng báo cáo), về nề nếp, việc thực hiện nội qui (đội sao đỏ báo cáo), vệ sinh (lớp phó lao động báo cáo), về văn – thể – mỹ (lớp phó văn – thể – mỹ báo cáo).

– Tôi cử ra thư kí lớp ghi biên bản họp hàng tuần trong sổ họp lớp. Yêu cầu lớp trưởng thông qua bảng xếp loại thi đua giữa các tổ, cá nhân thông báo trước.

– Qua đó nêu lên được tổ mạnh nhất về mặt nào? Mặt nào còn hạn chế cần khắc phục? Tương tự đối với tổ yếu ở những mặt nào? Hướng khắc phục? Đồng thời tuyên dương những cá nhân xuất sắc và phê bình những cá nhân chưa tốt.

c) Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá của giáo viên chủ nhiệm

– Tôi nêu lên được sự tiến bộ của các em cụ thể ở những mặt nào.

– Đồng thời động viên các em cố gắng tích cực trong việc phát huy các khả năng và năng lực sẵn có của mình.

– Bên cạnh đó nhắc nhở những học sinh vi phạm. Thực hiện đến nơi đến chốn để các em khác rút kinh nghiệm không vi phạm nội quy.

d) Hoạt động 4: Lập kế hoạch hoạt động tuần tới

– Tôi lập kế hoạch hoạt động của lớp theo kế hoạch của nhà trường, Đội đề ra.

– Phân công cụ thể từng cán sự lớp theo dõi và thực hiện.

2. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm

2.1. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng đảm bảo đúng bố cục theo quy định.

– Trong năm học vừa qua tôi đã có một sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chuyên môn đó là: “………………………” được cấp trên công nhận đảm bảo đúng theo bố cục đã quy định. Từ đó sáng kiến được công nhận cấp huyện.

2.2. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm có tính mới.

Biện pháp giúp học sinh cách viết chữ đẹp. Đảm bảo theo yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn theo phương pháp giảng dạy đổi mới, phát huy tính hiệu quả sáng tạo cho học sinh khi áp dụng trong giảng dạy.

2.3. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả, đã triển khai thực hiện mang tính khả thi nâng cao chất lượng trong công tác chủ nhiệm.

– Qua việc áp dụng ở một số tiết tập viết, với các bước và biện pháp thực hiện trên ở lớp tôi phụ trách năm học …-… có đến hơn 94% số học sinh biết áp dụng viết chữ đẹp và giữ gìn sách vở đẹp.

– Với kết quả thực tế trên cho thấy các em có sự tiến bộ rất rõ rệt. Hầu hết học sinh cả lớp đều thực hiện đúng và khá nhanh theo cách làm đã hướng dẫn.

2.4. Báo cáo phạm vi ảnh hưởng sâu rộng của sáng kiến trong toàn ngành. (có minh chứng).

– Đề tài sáng kiến “……………………. ” được áp dụng rộng rãi trong chương trình viết chữ đẹp của lớp 3. Sau khi triển khai và ứng dụng đúng cách thì thực tế thầy và trò đều làm việc tích cực, chủ động và học sinh luôn say mê học viết chữ dẫn đến kết quả của việc phổ biến ứng dụng càng có hiệu quả cao hơn.

– Chính vì thế, sau khi triển khai thì được sự ủng hộ nhiệt tình và áp dụng vào thực tế trong giảng dạy môn tập viết đối với học sinh lớp 3 của trường Tiểu học …………… Ngoài ra còn được trao đổi kinh nghiệm với một số trường Tiểu học trong huyện ……………

3. Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng

3.1. Có kế hoạch phòng chống học sinh bỏ học, giáo dục đạo đức và giáo dục học sinh cá biệt. (Nêu cụ thể từng kế hoạch)

– Trong năm học bản thân luôn coi trọng công tác phòng chống về những học sinh có hiện tượng và dấu hiệu bỏ học. Luôn động viên và dùng nhiều hình thức giáo dục để các em hiểu rõ hơn tầm quan trong của việc học. Chính vì vậy, trong nhiều năm làm công tác chủ nhiệm không có học sinh bỏ học. Đặc biệt hơn là trong năm học này có một em đã bỏ học, tôi phải dùng nhiều cách và đến trực tiếp gia đình vận động và cuối cùng thì gia đình thống nhất cho em trở lại trường và học tiếp đến hết năm học.

– Như chúng ta đã biết, mỗi đối tượng học sinh, mỗi con người thì có đặc điểm tâm sinh lí khác nhau. Nhất là đối tượng học sinh yếu, học sinh cá biệt thì tâm sinh lí của các em càng khác thường hơn. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng học tập của các em học sinh cá biệt thì nhất thiết tôi phải hiểu rõ về từng em đó. Từ việc tìm hiểu và thống kê đặc điểm tâm sinh lí của từng đối tượng học sinh cá biệt, học sinh kuyết tật, nó sẽ giúp giáo viên đề ra các biện pháp và phương pháp dạy học thích hợp.

3.2. Báo cáo việc duy trì được sĩ số học sinh trong lớp chủ nhiệm của nhiều năm học liền. ( Có minh chứng)

– Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm tôi luôn coi trọng việc duy trì sĩ số học sinh của lớp mình.

+ Tổng số học sinh của lớp tôi chủ nhiệm đầu năm là 15 học sinh.

– Trong năm học tôi luôn kết hợp và thông tin liên lạc chặt chẽ với gia đình, chính xác kịp thời vì thế, tôi làm công tác chủ nhiệm đã nhiều năm qua không có học sinh nghỉ học tuỳ tiện hoặc lười học. Chính vì vậy, trong những năm qua lớp tôi không có tình trạng học sinh mê chơi, lười nghỉ học. Trái lại, học sinh rất tích cực ham học, đi học đều và đảm bảo việc duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm đạt theo chỉ tiêu đã đề ra trong năm học. Tỉ lệ chuyên cần đạt từ 98% trở lên.

+ Tổng số học sinh đến cuối năm là 15 học sinh. Tỉ lệ duy trì sĩ số lớp đến cuối năm đạt 100% theo chỉ tiêu đã đề ra.

3.3. Báo cáo việc tham gia công tác phổ cập ở địa phương, trong nhà trường.

– Tôi luôn tham gia tốt công tác phổ cập, vì thế nên tỉ lệ chuyên cần đạt từ 98% trở lên và việc duy trì sĩ số đến cuối năm đạt 100% không có học sinh bỏ học.

– Ngoài ra, tôi luôn tham gia tốt công tác phổ cập theo sự phân công của nhà trường để cấp trên công nhận về công tác phổ cập và xóa mù chữ.

3.4. Lớp học được xếp loại tiên tiến, giáo dục đạo đức học sinh ngoan, lễ phép, siêng năng học tập. ( Có số liệu minh chứng)

– Qua quá trình tìm hiểu về công tác chủ nhiệm của những giáo viên có kinh nghiệm lâu năm và bằng kinh nghiệm của bản thân. Tôi thấy mình phải giáo dục cho các em biết yêu thương, gần gũi, quan tâm lo lắng đoàn kết với bạn bè. Bởi vậy, tôi thấy phải xem các em như những đứa con yêu quí của mình như học sinh đã nói “Cô giáo như mẹ hiền”. Thiết nghĩ, nếu con của mình đến trường mà không chịu học, không có đạo đức thì hậu quả thật đáng sợ, tương lai các em đi về đâu? Bởi có đi học, mở mang tri thức thì dù ít hay nhiều chúng ta cũng góp phần xây dựng xã hội phồn vinh.

– Tôi thường xuyên giáo dục tư tưởng cho các em, biết yêu thương, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mạnh dạn để thấy rõ khuyết điểm hay khó khăn cần vượt qua thử thách để làm chủ bản thân. Phải bao dung, tha thứ cho những học sinh mắc sai lầm, động viên, khuyên bảo, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các em cả vật chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, lớp tôi chủ nhiệm đến cuối năm được xếp loại lớp học tiên tiến.

3.5. Báo cáo việc giáo dục học sinh cá biệt, học sinh yếu, chậm tiến có sự tiến bộ.(Nêu cụ thể)

– Tôi đã quan tâm nhiều đến học sinh yếu, học sinh chậm tiến, học sinh cá biệt bằng cách các buổi chiều ngoài những buổi học ra tôi tổ chức phụ đạo thêm cho các em những kiến thức còn hỏng; thường xuyên đi thực tế đến phụ huynh trao đổi tìm ra biện pháp giúp các em có cách học ở nhà hợp lí, tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của từng em kịp thời động viên giúp đỡ các em thêm trong học tập. Không chỉ thế tôi còn kịp thời khen ngợi và tuyên dương trước lớp về sự tiến bộ của các em đó dù rằng sự tiến bộ đó là rất ít. Có làm như vậy thì các em cảm thấy tự tin hơn và hứng thú hơn trong học tập.

– Hàng tháng tổ chức họp phụ huynh thông báo tình hình học tập của các em, thường xuyên trao đổi tình hình học tập ở lớp, ở nhà của các em qua sổ liên lạc.

– Đối với học sinh cá biệt thì tôi lập kế hoạch dạy học nhẹ nhàng cho các em, bởi trình độ học của các em khác với học sinh trong lớp. Các em chỉ thích nói ngọt, thích khen thưởng hơn. Vì thế, tôi phải nắm bắt tâm sinh lí của các em để có những phần thưởng đúng với sở thích của các em tạo cho các em cảm giác hứng thú thích đến trường học đều đặn.

4. Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh

4.1. Tham gia đầy đủ các cuộc hội họp cha mẹ học sinh, có phối hợp với cha mẹ học sinh để tìm ra biện pháp giáo dục học sinh tốt. (nêu nội dung các cuộc họp)

– Để buổi họp được thành công tốt đẹp, tôi cần tiến hành một số công việc sau:

– Viết thư mời vào sổ liên lạc và nhờ học sinh gởi về phụ huynh. Yêu cầu các em nhắc nhở phụ huynh đi đầy đủ, đúng giờ và chỉ xét cho những trường họp vắng có lí do chính đáng rồi liên hệ trực tiếp với tôi ngay ngày hôm sau tại trường (hoặc thông qua liên lạc bằng điện thoại).

– Tổ chức phiên họp tôi cần nêu lên được một số nội dung sau:

+ Điểm danh: thu lại sổ liên lạc hoặc thư mời từ phụ huynh.

+ Phổ biến bằng văn bản qui định về: Nội qui trường; những thuận lợi và khó khăn của lớp; thông báo các khoản thu đầu năm.

+ Phổ biến về nội qui lớp và bảng điểm thi đua cá nhân. Xin ý kiến đóng góp của quí phụ huynh biểu quyết để thống nhất thực hiện.

– Để có những kiến nghị thỏa đáng về tâm tư nguyện vọng của các bậc phụ huynh và ngược lại những thông tin liên lạc cần thiết từ nhà trường gởi đến phụ huynh. Tôi đề cử 3 đến 5 phụ huynh đứng vào ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường. Thư kí ghi rõ họ tên, chức vụ của phụ huynh vào biên bản, kể cả các ý kiến đóng góp.

4.2. Báo cáo về sự tham mưu, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cộng đồng xã hội để nâng chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

– Trong nhà trường các em được học tốt tất cả các môn theo qui định. Ngoài công tác chủ nhiệm tôi còn phải phụ trách Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm chuyên môn của các thành viên trong tổ vì thế viếc phối hợp với giáo viên bộ môn là hết sức quan trọng và cần thiết.

– Khen trước lớp: Những học sinh có biểu hiện tốt về hành vi đạo đức, học tập, hoạt động văn – thể – mỹ… trong giờ sinh hoạt.

– Nhắc nhở trước lớp: Những học sinh vi phạm ở mức độ nhẹ như nói tục, chửi thề, nghỉ học không xin phép 2 lần trong một tháng. Có ý kiến tham khảo của cán bộ lớp; sau đó báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường.

– Khen thưởng trước toàn trường: Do Hiệu trưởng (hoặc hiệu phó) nhà trường biểu dương và tặng giấy khen.

– Nhắc nhở trước toàn trường: Những học sinh vi phạm nhiều lần, mắc thái độ sai như: Nói tục, chưỡi thề hoặc có sai phạm khác với mức độ tương đương. Do hiệu trưởng quyết định.

– Khen thưởng đặc biệt: Đối với học sinh có thành tích cao như học sinh viết chữ đẹp cấp trường trở lên.

4.3. Báo cáo về việc nắm bắt thông tin hai chiều, có biện pháp giáo dục học sinh (sổ liên lạc)

– Tôi phải thường xuyên liên lạc và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập

của các em trong nhà trường (qua số điện thoại, liên lạc trực tiếp…).

– Vậy khi tôi đặt mình vào vị trí của người phụ huynh, thì hãy suy nghĩ họ mong muốn điều gì ở người giáo viên chủ nhiệm? Chính vì thế, tôi phải thật sự quan tâm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để cùng nhau tìm ra phương pháp hiệu quả nhất nhằm hạn chế những tiêu cực làm sa sút về nhân cách đạo đức con người mà trong đó có con em chúng ta.

– Tôi đến nhà của các em thường xuyên vi phạm để có thể nắm tình hình một cách chính xác nhất, đừng ngồi chờ phụ huynh học sinh đến rồi mới phản ánh ý kiến, khi thấy sự việc là cần thiết!

5. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh)

5.1. Có uy tín và sự tín nhiệm của học sinh, cha mẹ học sinh, được học sinh tôn trọng. (Nêu cụ thể)

– Làm công tác chủ nhiệm tôi luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu để cho học sinh noi theo. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên. Chính vì thế, được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh, luôn tạo sự uy tín trong phụ huynh để phụ huynh an tâm giao cho nhiệm vụ giáo dục con em của mình. Qua nhiều năm chủ nhiệm đến nay tôi luôn được học sinh kính trọng của học sinh và nhận sự ủng hộ của phụ huynh rất cao trong công tác giảng dạy.

5.2. Có sự tín nhiệm các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. (Nêu cụ thể)

– Bản thân chủ nhiệm lớp phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Muốn vậy, tôi phải gương mẫu chấp hành tốt mọi điều mình đã đề ra. Bởi vậy tôi luôn được sự tín nhiệm của các tổ chức của các đoàn thể trong nhà trường. Tôi thiết nghĩ một yếu tố không thể thiếu là: Người Thầy luôn trau dồi, tìm kiếm, trao đổi kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp, xây dựng nên phương pháp giáo dục thích hợp, kịp thời uốn nắn, sửa chữa những sai lầm của mình nhận ra lỗi và có hướng khắc phục. Bên cạnh đó phát huy những tài năng sẵn vốn có và tôi đã thể hiện hết khả năng và tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành nhiệm vụ và công tác được.

5.3. Tham gia các phong trào đoàn, đội tổ chức sinh hoạt dưới cờ (minh chứng).

– Bản thân làm công tác chủ nhiệm lớp ngoài công tác giảng dạy tôi luôn phối hợp và tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn đã tổ chức như tham gia trồng cây xanh, làm đường đi ở điểm trường lẻ. Tham vào hoạt động của đội như tuyên truyền cho đội viên của lớp phòng tránh dịch bệnh…

– Để thay đổi tích cực về các hoạt động, tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em nhằm giúp các em nhận thức được “Vui để học” sẽ tạo hứng thú và luôn nghĩ rằng “Một ngày đến trường là một ngày vui”. Trên tin thần đó các em có ý thức thi đua lành mạnh, thoải mái, xác định đúng động cơ học tập cùng rèn luyện và cùng giúp đỡ nhau tiến bộ.

Trên đây là báo cáo về công tác chủ nhiệm lớp … trong năm học …-… xin báo cáo trước tập thể. Rất mong được sự đóng góp của quý thầy cô để báo cáo về công tác chủ nhiệm được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI BÁO CÁO

Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được tổ chức nhằm hát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành; Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non; công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên phổ thông. Và Mẫu báo cáo giáo viên chủ nhiệm giỏi được lập ra nhằm mục đích là báo cáo thành tích trong công tác chủ nhiệm lớp và tham gia vào hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Tổng hợp

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button