Bài thu hoạch

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển

Cuộc thi Tìm hiểu “Gia Lai – 90 năm hình thành và phát triển” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức theo hình thức trắc nghiệm online. Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932 – 24/5/2022). Dưới đây là các đáp án chi tiết cho từng tuần thi, mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển Tuần 4

1. Sau khi hợp nhất vào tháng 11/1975, tỉnh Gia Lai – Kon Tum có bao nhiêu huyện, thị xã? Đồng chí nào được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy sau khi hợp nhất tỉnh?

a. 07 huyện, 02 thị xã; đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan) được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

Bạn đang xem: Đáp án Cuộc thi tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển

b. 08 huyện, 02 thị xã; đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài) được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy. Dấu tích đúng

c. 09 huyện, 02 thị xã; đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

2. Địa phương nào của tỉnh Gia Lai giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945? Vào thời gian nào?

a. Huyện Cheo Reo; ngày 18/8/1945.

b. Huyện An Khê; ngày 20/8/1945.Dấu tích đúng

c. Thị xã Pleiku; ngày 19/8/1945.

3. Hãy cho biết người Bahnar và Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những hệ thống lễ hội cơ bản nào?

a. Lễ hội trong vòng đời người; lễ hội liên quan đến cộng đồng (lễ mừng nhà rông mới, lễ cúng bến nước/ giọt nước…)

b. Lễ hội trong một chu kỳ canh tác nương rẫy và lễ hội trong vòng đời người.

c. Lễ hội trong vòng đời người; Lễ hội trong một chu kỳ canh tác nương rẫy; lễ hội liên quan đến cộng đồng (lễ mừng nhà rông mới, lễ cúng bến nước/ giọt nước…).Dấu tích đúng

4. Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 của tỉnh Gia Lai đứng thứ mấy toàn quốc và đứng thứ mấy ở khu vực Tây Nguyên?

a. Đứng thứ 37 toàn quốc, đứng thứ 02 ở khu vực Tây Nguyên.

b. Đứng thứ 38 toàn quốc, đứng thứ 03 ở khu vực Tây Nguyên.Dấu tích đúng

c. Đứng thứ 39 toàn quốc, đứng thứ 04 ở khu vực Tây Nguyên.

5. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có bao nhiêu sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; trong đó có bao nhiêu sản phẩm 4 sao, bao nhiêu sản phẩm 3 sao?

a. 206 sản phẩm OCOP; với 20 sản phẩm 4 sao, 186 sản phẩm 3 sao.

b. 216 sản phẩm OCOP; với 25 sản phẩm 4 sao, 191 sản phẩm 3 sao. Dấu tích đúng

c. 226 sản phẩm OCOP; với 30 sản phẩm 4 sao, 196 sản phẩm 3 sao.

6. “…Không phải chúng ta chỉ giúp nhau xây dựng con đường, xây dựng bệnh viện, đưa đến hạt muối nghĩa tình của các đồng chí, mà đó còn thể hiện mối tình giai cấp sâu sắc của hai Đảng, hai dân tộc trước sau như một, thắng lợi đó không ai có thể phá vỡ được…”. Hãy cho biết nội dung phát biểu trên của ai? Vào dịp nào?

a. Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Sỹ (Ksor Krơn), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum tại Lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Atôpơ 100 giường.

b. Phát biểu củađồng chí Pheoxâynhavông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Atôpơ tại lễ khánh thành thông Đường 18 do tỉnh Gia Lai – Kon Tum giúp tỉnh Atôpơ xây dựng. Dấu tích đúng

c. Phát biểu của đồng chí Siđakeo LôngKhuột, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Atôpơ tại lễ khánh thành xây dựng Trường đào tạo cán bộ tại Bung Lung.

7. Tính đến cuối năm 2021, tỉnh Gia Lai đã có bao nhiêu người được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú?

a. 01 Nhà giáo Nhân dân, 33 Nhà giáo Ưu tú, 15 Thầy thuốc Ưu tú.

b. 02 nhà giáo Nhân dân, 31 nhà giáo Ưu tú, 14 Thầy thuốc Ưu tú.

c. 03 nhà giáo nhân dân, 32 nhà giáo ưu tú, 16 Thầy thuốc Ưu tú. Dấu tích đúng

8. Quảng trường Đại Đoàn Kết tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được Tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận bao nhiêu kỷ lục Guinness?

a. 03 kỷ lục: Tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất; bộ cồng chiêng lớn nhất và bức phù điêu bằng đá lớn nhất.Dấu tích đúng

b. 04 kỷ lục: Tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất; bộ cồng chiêng lớn nhất; bức phù điêu bằng đá lớn nhất và cột đá ghép nhiều trụ đá nhất.

c. 05 kỷ lục: Tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất; bộ cồng chiêng lớn nhất; bức phù điêu bằng đá lớn nhất; cột đá ghép nhiều trụ đá nhất và Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 được tạc trên tảng đá nặng nhất.

9. Nội dung Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Gia Lai là gì?

a. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

b. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

c. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.Dấu tích đúng

2. Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển Tuần 3

Kỳ 3: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 28/3/2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 01/4/2022. (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)

1. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tỉnh Pleiku có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện? Gồm những đơn vị hành chính nào?

a. Có 04 đơn vị hành chính; gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Pleikli, huyện Cheo Reo.

b. Có 04 đơn vị hành chính; gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Chư Ty và huyện Cheo Reo

c. Có 05 đơn vị hành chính; gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Pleikli, huyện Chư Ty, huyện Cheo Reo.Dấu tích đúng

2. Cao nguyên là dạng địa hình phổ biến và đa dạng của tỉnh Gia Lai. Hãy cho biết toàn tỉnh có mấy cao nguyên? Tên của cao nguyên đó?

a. 01 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng).

b. 02 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng) và Cao nguyên Pleiku.Dấu tích đúng

c. 03 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng), Cao nguyên Pleiku và Cao nguyên Chư Đăng Ya.

3. Anh hùng Kpă Klơng, người Jrai có tài bắn xuyên táo diệt địch bằng súng trường. Hãy cho biết, ông tham gia du kích năm bao nhiêu tuổi và đại diện tiêu biểu cho phong trào nào của thanh niên Gia Lai?

a. 13 tuổi; phong trào “Tuổi trẻ chí lớn”.Dấu tích đúng

b. 14 tuổi; phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt ”.

c. 15 tuổi; phong trào “Diệt ác, mở thế kìm kẹp cho dân”.

4. Địa điểm đón Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 là vị trí nào ở thành phố Pleiku hiện nay?

a. Khu vực khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai (số 02, đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku).Dấu tích đúng

b. Khu vực khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (số 02, đường Trần Phú, thành phố Pleiku).

c. Khu vực khuôn viên Hội trường 2/9 (số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

5. Quần thể Di tích Tây Sơn thượng đạo – Di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 93/2022/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) gồm bao nhiêu điểm, cụm di tích phân bố trên địa bàn mấy huyện, thị xã?

a. Gồm 22 điểm, 8 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 03 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang).

b. Gồm 23 điểm, 8 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 04 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro).Dấu tích đúng

c. Gồm 24 điểm, 9 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 05 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, Mang Yang).

6. Hãy cho biết Công trình thủy lợi Ayun Hạ được khởi công xây dựng vào ngày tháng năm nào? Diện tích tưới theo thiết kế là bao nhiêu ha?

a. Ngày 17/3/1990; phục vụ tưới cho 13.500ha.Dấu tích đúng

b. Ngày 17/3/1991; phục vụ tưới cho 14.500ha.

c. Ngày 17/3/1992; phục vụ tưới cho 15.500ha.

7. Xếp hạng về Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai năm 2020 đứng thứ bao nhiêu cả nước và đứng thứ mấy ở khu vực Tây Nguyên?

a. Đứng thứ 19 cả nước, đứng đầu khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 17/63; Kinh tế số: 33/63; Xã hội số: 18/63).

b. Đứng thứ 20 cả nước, đứng thứ hai khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 17/63; Kinh tế số: 34/63; Xã hội số: 19/63).

c. Đứng thứ 21 cả nước, đứng thứ ba khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 18/63; Kinh tế số: 33/63; Xã hội số: 20/63).Dấu tích đúng

8. Hãy cho biết, đến năm 2020, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai đã có mặt trên thị trường của bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

a. 30 quốc gia.

b. 40 quốc gia.

c. 50 quốc gia.Dấu tích đúng

9. Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào thời gian nào? Theo Quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ?

a. Năm 2017; theo Quyết định 1413/2018/QĐ-TTg, ngày 17/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Năm 2018; theo Quyết định 1415/2019/QĐ-TTg, ngày 17/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.Dấu tích đúng

c. Năm 2019; theo Quyết định 1418/2020/QĐ-TTg, ngày 17/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển Tuần 2

Kỳ 2: Bắt đầu vào lúc 9h00, ngày 21/3/2022 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 25/3/2022

Câu 1. Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai (còn gọi là Đảng bộ Tây Sơn) được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ban Chấp hành lâm thời có bao nhiêu đồng chí? Ai làm Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Tây Sơn?

a. Ngày 10/10/1945; Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Xuân làm Bí thư.

b. Ngày 10/11/1945; Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư.

c. Ngày 10/12/1945; Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí; Đồng chí Phan Thêm làm Bí thư. Dấu tích đúng

Câu 2. Hãy cho biết tài nguyên nước ở tỉnh Gia Lai được phân bố trên các hệ thống sông chính và phụ lưu của hệ thống sông nào?

a. Hệ thống sông Sê San và phụ lưu của hệ thống sông Srê Pôk.

b. Hệ thống sông Ba và phụ lưu của hệ thống sông Srê Pôk.

c. Hệ thống sông Ba, hệ thống sông Sê San và phụ lưu của hệ thống sông Srê Pôk. Dấu tích đúng

Câu 3. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở (ngày 01/4/2019), dân tộc Bahnar có bao nhiêu người đang sinh sống tại Gia Lai? Địa bàn cư trú của họ tập trung chủ yếu ở khu vực nào của tỉnh?

a. Có 189.367 người; các huyện phía Đông Bắc của tỉnh. Dấu tích đúng

b. Có 192.367 người; các huyện phía Đông Nam của tỉnh.

c. Có 202.367 người; các huyện phía Tây của tỉnh.

Câu 4. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở (ngày 01/4/2019), dân tộc Jrai có bao nhiêu người đang sinh sống tại Gia Lai? Địa bàn cư trú của họ tập trung chủ yếu ở khu vực nào của tỉnh?

a. Có 359.730 người; các huyện phía Tây của tỉnh.

b. Có 459.738 người; các huyện phía Tây và Tây Nam của tỉnh. Dấu tích đúng

c. Có 478.258 người; các huyện phía Đông của tỉnh.

Câu 5. Trận đánh Đak Pơ từng được ví như Điện Biên Phủ ở Liên khu V diễn ra vào ngày tháng năm nào? Do đơn vị nào trực tiếp tham gia chiến đấu?

a. Ngày 23/6/1954; Trung đoàn 108.

b. Ngày 24/6/1954; Trung đoàn 96. Dấu tích đúng

c. Ngày 25/6/1954; Trung đoàn 803.

Câu 6. Hãy cho biết, Tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Ia Ly chính thức hòa lưới điện quốc gia vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 10/5/1999.

b. Ngày 11/5/1999.

c. Ngày 12/5/2000.Dấu tích đúng

Câu 7. Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009 tại Gia Lai có tổng số bao nhiêu đoàn cồng chiêng tham gia trình diễn? Trong đó có bao nhiêu đoàn nước ngoài? Gồm những nước nào?

a. Có 62 đoàn; 04 đoàn nước ngoài,gồm:Lào, Campuchia, Myanmar và Philippines.

b. Có 63 đoàn; 05 đoàn nước ngoài, gồm: Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Philippines.

c. Có 64 đoàn; 06 đoàn nước ngoài, gồm:Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Trung Quốc và Philippines. Dấu tích đúng

Câu 8. Tỉnh Gia Lai hiện có bao nhiêu xã biên giới và thuộc những huyện nào?

a. 06 xã biên giới; thuộc huyện Ia Grai (02 xã), huyện Đức Cơ (02 xã), huyện Chư Prông (02 xã) Dấu tích đúng

b. 07 xã biên giới; thuộc huyện Ia Grai (02 xã), huyện Đức Cơ (03 xã), huyện Chư Prông (02 xã).

c. 08 xã biên giới; thuộc huyện Ia Grai (03 xã), huyện Đức Cơ (03 xã), huyện Chư Prông (02 xã).

Câu 9. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai năm 2021 đạt bao nhiêu triệu USD? Tăng bao nhiêu % so với cùng kỳ năm 2020?

a. 600 triệu USD; tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2020.

b. 610 triệu USD; tăng 5,17% so với cùng kỳ năm 2020. Dấu tích đúng

c. 620 triệu USD; tăng 6,17% so với cùng kỳ năm 2020.

4. Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển Tuần 1

Kỳ 1: Bắt đầu vào lúc 9h00, ngày 14/3/2022 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 18/3/2022 (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)

Câu 1. Ngày 24/5/1932, Nghị định Toàn quyền Đông Dương tách một phần đất phía Nam tỉnh Kon Tum (gồm đại lý Pleiku và đại lý Cheo Reo) để thành lập tỉnh nào?

a. Tỉnh Đăk Lăk.

b. Tỉnh Gia Lai.

c. Tỉnh Pleiku. Dấu tích đúng

Câu 2. Hãy cho biết địa danh Gia Lai chính thức có từ ngày tháng năm nào? Tại văn bản nào, của ai?

a. Ngày 12/12/1932; Vua Bảo Đại ra Chỉ dụ lập đạo Gia Lai.

b. Ngày 12/12/1932; Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định lập tỉnh Gia Lai.  Dấu tích đúng

c. Ngày 12/12/1933; Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định lập tỉnh Gia Lai.

Câu 3. Hội nghị đại biểu các lực lượng khởi nghĩa tại Dinh Quản đạo đã nhất trí thông qua danh sách Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Gia Lai vào thời gian nào? Do ai làm Chủ tịch?

a. Sáng 23/8/1945; ông Đỗ Huyên làm Chủ tịch.

b. Đêm 23/8/1945; ông Trần Ngọc Vỹ làm Chủ tịch. Dấu tích đúng

c. Ngày 24/8/1945; ông Dương Thành Đạt làm Chủ tịch.

Câu 4. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thứ mấy của Việt Nam? Vào ngày tháng năm nào?

a. Thứ nhất; Ngày 25/11/2004.

b. Thứ hai (sau Nhã nhạc cung đình Huế); Ngày 25/11/2005.Dấu tích đúng

c. Thứ ba (sau Nhã nhạc cung đình Huế và Dân ca quan họ Bắc Ninh); Ngày 25/11/2006.

Câu 5. Thành phố Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai vào ngày tháng năm nào? Theo Quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ?

a. Ngày 22/01/2020; theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 17/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

b. Ngày 17/3/2020; theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

c. Ngày 22/01/2020; theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dấu tích đúng

Câu 6. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở (ngày 01/4/2019) tỉnh Gia Lai có bao nhiêu dân tộc cùng chung sống? 3 dân tộc có số dân đông sau dân tộc Kinh, Jrai, Bahnar là những dân tộc nào?

a. 43 dân tộc; Tày, Mường, Dao.

b. 44 dân tộc; Nùng, Tày, Mường. Dấu tích đúng

c. 45 dân tộc; Mường, Thái, Dao.

Câu 7. Hãy cho biết, mặt hàng nông sản đầu tiên nào của tỉnh Gia Lai được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực?

a. Cà phê, Hạt tiêu.

b. Cà phê, Chanh dây. Dấu tích đúng

c. Hạt điều, Hạt tiêu.

Câu 8. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh Gia Lai năm 2020 đứng thứ mấy cả nước và đứng thứ mấy ở khu vực Tây Nguyên?

a. Đứng thứ 21 cả nước, đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Dấu tích đúng

b. Đứng thứ 22 cả nước, đứng thứ hai khu vực Tây Nguyên.

c. Đứng thứ 23 cả nước, đứng thứ ba khu vực Tây Nguyên.

Câu 9. Có bao nhiêu tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai? Gồm những tuyến quốc lộ nào?

a. Có 4 tuyến quốc lộ; gồm quốc lộ: 14, 19, 14C, 19D.

b. Có 5 tuyến quốc lộ; gồm quốc lộ: 14, 19, 25, 14C, 19D.

c. Có 6 tuyến quốc lộ; gồm quốc lộ: 14, 19, 25, 14C, 19D, đường Trường Sơn Đông. Dấu tích đúng

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Gia Lai – 90 năm hình thành và phát triển

Nội dung thi: Tìm hiểu về 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai (1932 – 2022)

Hình thức thi: Người tham gia có thể lựa chọn một trong hai hình thức để dự thi:(1) Thi trắc nghiệm online trênTrang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn; Báo Gia Lai điện tử; gialaitv.vn và các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị;(2) Thi online dưới dạng biểu mẫu điện tử được đăng và chuyển tải trên môi trường mạng Internet (qua mạng xã hội Facebook, Zalo).

Thời gian thi: Cuộc thi được tổ chức trong 09 kỳ; định kỳ 01 tuần/kỳ. Cuộc thi chính thức được phát động vào 9h00’ ngày 14 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào lúc 16h00’ngày 13 tháng 5 năm 2022, cụ thể:

  • Kỳ thi thứ nhất: được phát động vào lúc 9h00 ngày 14 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 18 tháng 3 năm 2022.
  • Kỳ thi thứ 2: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 21 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 25 tháng 3 năm 2022.
  • Kỳ thi thứ 3: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 28 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 01 tháng 4 năm 2022.
  • Kỳ thi thứ 4: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 04 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 08 tháng 4 năm 2022
  • Kỳ thi thứ 5: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 11 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 15 tháng 4 năm 2022.
  • Kỳ thi thứ 6: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 18 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 22 tháng 4 năm 2022.
  • Kỳ thi thứ 7: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 25 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 29 tháng 4 năm 2022.
  • Kỳ thi thứ 8: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 02 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 06 tháng 5 năm 2022.
  • Kỳ thi thứ 9: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 09 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 13 tháng 5 năm 2022.

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Bài thu hoạch

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button