Bài thu hoạch

Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022

Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đang được phát động. Để tìm hiểu các thông tin về cuộc thi cũng như đáp án các tuần thi, các bạn cùng theo dõi sau đây.

Đáp án Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bộ số 1

Câu 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết việc nêu gương bằng nội dung nào dưới đây?

 • Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.Đáp án
 • Một tấm gương sống còn giá trị hơn năm mươi bài diễn văn tuyên truyền.
 • Một tấm gương sống còn giá trị hơn hai mươi bài diễn văn tuyên truyền.
 • Một tấm gương sống còn giá trị hơn mười bài diễn văn tuyên truyền.

Câu 2. Bác Hồ tặng lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam 4 câu thơ “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên” tại địa điểm nào?

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022

 • Xã Hòa Cư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
 • Xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.Đáp án
 • Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
 • Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Câu 3: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là gì?

 • Cả 3 phương án đều đúng Đáp án
 • Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.
 • Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.
 • Không có gì quý hơn độc lập tự do.

Câu 4: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

 • 15/5/2016Đáp án
 • 15/5/2019
 • 15/5/2017
 • 15/5/2018

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ sự cần thiết phải biết liên hệ lý luận với thực tiễn trong công tác lãnh đạo vì sao?

 • Thực tiễn không có lý luận thì không thực tế.
 • Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Đáp án
 • Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý thuyết.
 • Lý luận mà không gắn thực tiễn thì không hiệu quả

Câu 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong quốc phòng, an ninh đó là?

 • Phải ra sức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.
 • Củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.
 • Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập.
 • Cả 3 phương án đều đúngĐáp án

Câu 7. Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

 • Tháng 02/1961 Đáp án
 • Tháng 3/1961
 • Tháng 01/1961
 • Tháng 4/1961

Câu 8. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với dân cán bộ các cấp có vị trí như thế nào?

 • Làm quan cách mạng.
 • Là người có uy quyền với Nhân dân.
 • Làm quan Nhân dân.
 • Là người đầy tớ trung thành của Nhân dân Đáp án

Câu 9. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết có vai trò như thế nào?

 • Đoàn kết là then chốt của thành công.
 • Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công. Đáp án
 • Không đoàn kết, không thành công.
 • Đoàn kết là sức mạnh.

Câu 10: Tên chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 là gì?

 • Học tập Bác về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị.
 • Học tập Bác về phòng, chống suy thoái chính trị, đạo đức.
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đáp án
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đáp án Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bộ số 2

Câu 1: Câu nói “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” được Bác Hồ gửi thư cho các em học sinh nhân dịp ngày gì?

 • Thư gửi các học sinh nhân ngày thành lập đội thiếu niên nhi đồng 15/5/1945.
 • Thư gửi các học sinh nhân ngày Tết Trung thu 15/8/1945
 • Thư gửi các học sinh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/1945
 • Thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Độc lập 05/9/1945 Đáp án

Câu 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực nông nghiệp là gì?

 • Cả 3 phương án đều đúng. Đáp án
 • Nước muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp.
 • Chúng ta phải quý mỗi tấc đất như một tấc vàng.
 • Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh.

Câu 3. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

 • Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức;
 • Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, kiên trì, bền bỉ hằng ngày;
 • Xây đi đôi với chống;
 • Cả 3 phương án đều đúng.Đáp án

Câu 4. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong thi đua sản xuất, kháng chiến?

 • Tay búa, tay súng.
 • Mỗi người làm việc bằng hai.
 • Cả 3 phương án đều đúng Đáp án
 • Ba sẵn sàng, năm xung phong, ba đảm đang.

Câu 5. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn thực hiện tốt công việc, trước hết cán bộ phải làm gì?

 • Phải biết làm học trò dân
 • Phải biết học hỏi dân, phải biết làm học trò dân Đáp án
 • Chỉ cần có ý chí chủ quan
 • Phải biết học hỏi dân

Câu 6. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví những đức tính nào của con người như trời có bốn mùa, đất có bốn phương?

 • Có nghĩa, có tình
 • Cần, kiệm, liêm, chính Đáp án
 • Chí công vô tư
 • Trung với nước, hiếu với dân

Câu 7. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức gì?

 • Đạo đức tập thể.
 • Đạo đức cá nhân.
 • Đạo đức cách mạng Đáp án
 • Đạo đức cán bộ.

Câu 8. Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng vào ngày, tháng, năm nào?

 • 17/7/1967
 • 17/7/1968
 • 17/7/1966 Đáp án
 • 17/7/1965

Câu 9. Bác Hồ đến thăm, nói chuyện với 1 đơn vị bộ đội tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

 • Tháng 9/1950
 • Tháng 12/1950
 • Tháng 11/1950
 • Tháng 10/1950 Đáp án

Câu 10. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là gì?

 • Không có hơn quý hơn độc lập tự do.
 • Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
 • Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi.
 • Cả 3 phương án đều đúng Đáp án

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên internet trong 05 tuần, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ ngày 28/3/2022, kết thúc vào ngày 02/5/2022. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00′ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9 giờ 00′ thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi ngày Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 01 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, trong đó có 10 câu kiến thức và 01 câu dự đoán số người tham gia dự thi. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 tại Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Bài thu hoạch

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button