Thông tin chi tiết:
Hà Thị Thu Hiền
Họ và tên Hà Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Email htthien.c3ltton@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều