Liên hệ

Các bạn học sinh, phụ huynh có vấn đề cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ Trường THPT Lê Thánh Tôn:

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 10 Phước Long – Vĩnh Nguyên – Nha Trang – Khánh Hòa

Email : C3ltton@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại : 2583887673

Back to top button