Tổng hợp

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

Tải về

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên là mẫu bản báo cáo được cá nhân người giáo viên lập ra và gửi tới đơn vị công tác để báo cáo về thành tích cá nhân của giáo viên trong năm học vừa qua. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của người giáo viên, những thành tích cá nhân của giáo viên đạt được trong năm qua… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên tại đây.

  1. Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên là gì?

  Báo cáo thành tích cá nhân giáo viên là văn bản được soạn thảo dùng để khen thưởng giáo viên các cấp trong quá trình công tác tại trường. Báo cáo được sử dụng gửi đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để báo về thành tích của giáo viên có thành tích cá nhân tốt trong quá trình giảng dạy.

  Tuy nhiên, không phải giáo viên nào cũng có thành tích để sử dụng mẫu này, mà tùy trường hợp, các trường sẽ lập mẫu này để báo lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ khen thưởng cho giáo viên đạt thành tích.

  Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

  2. Mục đích báo cáo thành tích cá nhân giáo viên

  – Mục đích báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ yếu dành cho các giáo viên có thành tích xuất sắc khi giảng dạy trên lớp, tham gia các hoạt động của trường, của Sở ban ngành như tham gia hội thi giáo viên giỏi, sáng kiến giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham gia hỗ trợ các công tác khác khi dạy học,…

  – Mẫu báo cáo thành tích cá nhân giáo viên được dùng cho tất cả các cấp từ Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông sau khi kết thúc năm học hoặc kết thúc chương trình do nhà trường và các cơ quan liên quan tổ chức.

  – Trong mẫu báo cáo này sẽ ghi nhận cụ thể những kết quả, thành tích đáng tuyên dương và ghi nhận của cá nhân thầy cô đó đã đạt được. Và mỗi thành tích khác nhau sẽ có cách thức đề nghị khen thưởng khác nhau.

  Sau khi lập xong mẫu báo cáo nhà trường nơi giáo viên công tác sẽ gửi báo cáo này đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền về thành tích của giáo viên đó. Nhận được báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét và duyệt để khen thưởng.

  3. Nội dung cần có trong Báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

  Phần đầu báo cáo thành tích

  – Ghi đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, ngày tháng năm viết Báo cáo thành tích cá nhân.

  – Tên Phòng/ Sở giáo dục và tên trường mà thầy cô đang công tác.

  – Số báo cáo thành tích.

  – Báo cáo thành tích cá nhân ghi rõ hình thức đề nghị tặng danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh…; Ghi rõ năm học nào.

  Phần nội dung chính báo cáo thành tích

  * Sơ lược lý lịch giáo viên Báo cáo thành tích cá nhân:

  Họ và tên; Năm sinh; Giới tính; Quê quán; Đơn vị công tác; Chức vụ hiện nay; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  * Nhiệm vụ được phân công:

  – Ghi rõ những quyền hạn, nhiệm vụ đảm nhận và được giao trong năm học:

  • Chức vụ được giao: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường…
  • Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy, chủ nhiệm lớp nào, môn gì?

  – Giáo viên ghi rõ những thuận lợi, khó khăn cơ bản trong quá trình công tác năm học qua:

  + Thuận lợi:

  • Bản thân: nhiệt tình công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Đội ngũ giáo viên toàn trường chuyên môn vững, luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.
  • Đa phần học sinh chăm ngoan, có ý thức học tập; phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em.
  • Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng đảm bảo cho công tác dạy và học.
  • Sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn.
  • Sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả, thanh kiểm tra kịp thời của Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo.
  • Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội đến sự nghiệp giáo dục của địa phương nói chung và nhà trường nói riêng.

  + Khó khăn:

  – Số ít học sinh chưa được sự quan tâm của gia đình, chưa chăm ngoan học tập.

  – Nhiều học sinh còn phải đi học xa, đường sá đi lại khó khăn…

  * Thành tích đạt được của cá nhân giáo viên trong năm học:

  – Hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm học với chất lượng tốt:

  + Có đầy đủ hồ sơ, các loại sổ sách theo quy định của về chuyên môn.

  Kết quả thanh tra toàn diện đánh giá tiết dạy và chất lượng hồ sơ đều đạt loại tốt.

  – Chất lượng các giờ dạy được nhà trường, tổ chuyên môn dự giảng đều đánh giá loại giỏi (ghi cụ thể).

  – Tham gia thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp nào? Đạt giải gì?

  – Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học nào? Cấp nào? Được đánh giá ra sao?

  – Chất lượng rèn luyện 2 mặt của học sinh lớp chủ nhiệm đạt các tỉ lệ như thế nào?

  – Tỉ lệ học sinh thuộc bộ môn mà giáo viên giảng dạy cụ thể ở từng khối lớp đạt bao nhiêu % là Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.

  – Thành tích thì học sinh giỏi bộ môn mà giáo viên là người bồi dưỡng trực tiếp ra sao?

  – Giáo viên là Đảng viên thì cần đánh giá thêm về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như thế nào?

  – Giáo viên tự nhận xét về phẩm chất đạo đức của một nhà giáo: lối sống giản dị, không xa hoa lãng phí, gần gũi với học sinh, nhiệt tình với phụ huynh, hòa nhã, đoàn kết với đồng nghiệp.

  – Giáo viên tự nhận xét về tinh thần tự phê bình và phê bình trong cơ quan, thành tích trong đóng góp, xây dựng hoạt động, nề nếp ở trường đang công tác

  – Thành tích của cá nhân giáo viên trong học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ: tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ, tự học, tự nghiên cứu.

  * Ghi rõ các danh hiệu, khen thưởng mà giáo viên đạt được trong các năm trước.

  Giáo viên lập bảng ghi rõ từng năm học đã đạt được danh hiệu thi đua là gì? Quyết định công nhận danh hiệu thi đua số mấy? Ngày tháng năm ký quyết định? Do cơ quan nào ban hành?

  Phần cuối báo cáo thành tích

  Giáo viên viết Báo cáo thành tích cá nhân ký, ghi rõ họ tên và nộp lên Ban Giám hiệu nhà trường. Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng ký xác nhận đề nghị và đóng dấu.

  4. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

  Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———————————

  ………….., ngày…tháng…năm…

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIÊU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

  NĂM HỌC …..-…….

  I- SƠ LƯỢC LÍ LỊCH:

  Tên tôi là: Sinh ngày: ……………………………………….. Giới tính: ……………………………..

  Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………

  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………

  Chức vụ hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………………………………………………………….

  II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

  1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao và đảm nhận:

  Năm học ………….tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp 3- Bí thư Đoàn trường.

  * Những thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:

  Năm học …………………… là năm học thực hiện chủ đề “Xây dựng kỉ cương và nâng cao chất lượng” là năm học mà toàn ngành giáo dục” tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn do Bộ Giáo dục phát động: “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kết với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo và tích cực triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  Trong năm học mang nhiều ý nghĩa này, bản thân tôi thực hiện nhiệm vụ năm học có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

  + Thuận lợi

  Trường luôn có đội ngũ giáo viên mạnh về chuyên môn. Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình yêu nghề luôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường, ngành phát động và đều đạt kết quả cao.

  – Bản thân tôi là giáo viên luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

  – Học sinh ngoan ngoãn, được sự hỗ trợ vở viết và sách giáo khoa dùng chung theo chương trình 135 của Chính phủ.

  – Cơ sở vật chất: Có phòng học, bàn ghế, trang thiết bị tối thiểu cơ bản đảm bảo cho công tác dạy và học.

  – Luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, các lực lượng đóng quân trên địa bàn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của địa phương. Nhất là sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường, của Phòng Giáo dục và đào tạo ………………….

  + Khó khăn:

  – Các em đều là con em dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ con hộ nghèo cao nên ảnh hưởng lớn tới học tập .

  – Học sinh còn chưa được sự quan tâm của gia đình, chưa có thời gian đầu tư cho việc học.

  – Địa bàn dân cư không tập trung, nhiều học sinh còn phải đi học xa (nhất là các bản lẻ).

  Căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá lao động tiên tiến, căn cứ vào việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học ………………..; Tôi xin tóm tắt thành tích mà cá nhân tôi đã đạt được trong năm học vừa qua như sau:

  2. Thành tích đạt được của cá nhân:

  a. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng:

  – Bản thân có nhiều tiến bộ rõ rệt về các giờ dạy qua các đợt hội giảng trong năm học.

  – Có đầy đủ hồ sơ, các loại sổ sách theo quy định của chuyên môn. Năm học ……………… đã được Phòng Giáo dục thanh tra toàn diện đánh giá tiết dạy và chất lượng hồ sơ đạt tốt.

  – Chỉ tiêu đạt được:

  + Bài soạn: Tốt + Khá: 90 %

  Trung bình: 10 %

  + Chất lượng giờ dạy:

  Tổng số tiết dự: 4 tiết

  + Đạt giỏi: 2 tiết

  + Đạt khá: 2 tiết

  Qua khảo sát chất lượng đầu năm học: Tổng số học sinh: 9 em. Trong đó: Giỏi: 0 em; Khá 2 em; Tb: 5em; Yếu: 2 em.

  Căn cứ vào chất lượng khảo sát đầu năm tôi đã đưa ra kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo học sinh ba buổi trên tuần, vào đầu giờ và giờ học chính khóa, vào các buổi chiều. Cụ thể là: Một buổi bồi dưỡng học sinh giỏi, viết chữ đẹp vào thứ hai hàng tuần, hai buổi phụ đạo học sinh yếu vào thứ tư, thứ sáu hàng tuần. các buổi còn lại phụ đạo vào đầu giờ và cuối giờ 15 đến 20 phút. Chất lượng cuối năm đạt được như sau:

  – Duy trì sĩ số lớp: 9/9 = 100%

  * Hạnh kiểm: THDĐ : 9/9 em = 100%

  * Học Lực

  Giỏi: 1 em = 11,1 %

  Khá: 3 em = 33,3 %

  Trung bình: 5 = 55,5 %

  Chất lượng mũi nhọn:

  Tôi thường xuyên quan tâm đến các đối tượng học sinh của lớp nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội tuyển mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi, cụ thể:

  b. Các biện pháp đổi mới công tác giảng dạy, những sáng kiến kinh nghiệm:

  Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo, ứng dụng CNTT vào giảng dạy để tìm phương pháp mới nhăm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập.

  c. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  – Là Đảng viên, là người giáo viên, ngoài việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn của mình, tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình nhà giáo văn hóa. Gương mẫu trước học trò và đồng nghiệp.

  – Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào nhà trường tổ chức. Trong công tác giảng dạy tôi tham gia dự giờ thăm lớp, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn để rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến nhằm giúp đỡ đồng nghiệp ngày càng tiến bộ hơn.

  d. Tích cực học tập chính trị, văn hóa chuyên môn nghiệp vụ.

  – Với tinh thần tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, tôi đã tham gia đầy đủ các lớp học do các cấp tổ chức để vận dụng vào công việc giảng dạy của mình và nhất là việc giáo dục đạo đức cho học sinh sống, làm việc và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  – Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nhận thức phục vụ tốt cho việc giảng dạy, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt các công việc được giao.

  e. Phẩm chất đạo đức:

  Là người giáo viên trong thời đại mới, tôi luôn cố gắng trau dồi đạo đức, có lối sống giản dị, không xa hoa lãng phí. Có ý thức xây dựng đoàn kết trong tập thể nhà trường, hòa nhã với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Hết lòng vì học sinh thân yêu được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh

  Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú cũng như ở cơ quan. Thực sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo

  Trên đây là những thành tích mà bản thân tôi đã đạt được trong năm học ………. Rất mong sự đóng góp của lãnh đạp trường và cấp trên để năm học tới tôi thực hiện được tốt hơn.

  III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN:

  Danh hiệu đạt được trong các năm:

  Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  Trên đây là những thành tích mà bản thân tôi đã nỗ lực cố gắng phấn đấu trong năm học qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Tôi rất mong được hội đồng thi đua các cấp góp ý để cá nhân tôi khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm để ngày càng tiến bộ hơn.

  Xin chân thành cảm ơn!

  Hiệu trưởng xác nhận đề nghị Người báo cáo

  Trên đây THPT Lê Thánh Tôn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài viết rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được mục đích, nội dung cần có, cách ghi báo cáo thành tích cá nhân dành cho giáo viên. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu bổ ích nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

  Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

  Chuyên mục: Tổng hợp

  THPT Lê Thánh Tôn

  @ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button