Tổng hợp

Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn năm 2022

Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn năm 2022

Tải về Bản in

Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn là mẫu bản đăng ký được tổ chuyên môn lập ra để đăng ký danh hiệu thi đua với nhà trường. Mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua nêu rõ thông tin danh hiệu thi đua cá nhân, hình thức khen thưởng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn tại đây.

  Mẫu bản đăng ký thi đua của Tổ chuyên môn

  TRƯỜNG ……………………

  TỔ CM:……………….

  Bạn đang xem: Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn năm 2022

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————-

  …………., ngày…tháng….năm….

  BẢN ĐĂNG KÝ
  Danh hiệu thi đua năm học …….

  Thực hiện chỉ đạo của Trường ……………………….. về việc đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học ………………, Tổ ……………………………….đăng ký như sau:

  I/ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN

  1. Thi đua: (Ghi theo thứ tự từ CSTĐ tỉnh đến CSTĐ cơ sở, lao động tiên tiến)

  TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Danh hiệu đã đạt Danh hiệu đăng ký Tên đề tài
  20-21 21-22
  1 Ghi rõ tên đề tài từ CSTĐ CS trở lên
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  II/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: (Huân chương các loại, các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của UBND tỉnh).

  * Cá nhân: (chỉ chọn cá nhân tiêu biểu nhất, có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đề tài cấp huyện trở lên)

  TT CÁ NHÂN CHỨC VỤ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ
  1

  III/ BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ:

  – Tổng số cán bộ, giáo viên: …. trong đó: (Cán bộ quản lý: …; +Nhân viên: ….; + Giáo viên:…)

  Danh hiệu

  Lao động tiên tiến

  CSTĐ

  cơ sở

  CSTĐ tỉnh

  CSTĐ T.Quốc

  TỔ TRƯỞNG

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Bản đăng ký thi đua tổ chuyên môn trường Tiểu học

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————

  BẢN ĐĂNG KÍ THI ĐUA
  NĂM HỌC: 20… – 20…

  TỔ CHUYÊN MÔN: TỔ ………………..

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………………..

  Kính gửi:

  – Hội đồng Thi đua-khen thưởng phòng GD&ĐT quận ……………….

  – Hội đồng Thi đua-khen thưởng trường Tiểu học ……………………….

  Chúng tôi gồm … đồng chí là tổ viên thuộc tổ … trường Tiểu học …. Qua thảo luận và đã đi đến nhất trí, toàn tổ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 20…-20… và đăng kí các danh hiệu thi đua của cá nhân và của tổ như sau:

  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:

  1. Tổng số giáo viên của tổ: … Nữ: …

  2. Trình độ nghiệp vụ chuyên môn:

  – Đại học sư phạm: … GV. Nữ: …

  – Cao đẳng sư phạm: … GV. Nữ: …

  – Trung học sư phạm: … GV. Nữ: …

  3. Đoàn viên TNCS HCM: … GV. Nữ: …

  4. Số giáo viên người địa phương: … GV. Nữ: …

  5. Số học sinh: … HS/ … lớp.

  Trong đó: Khối lớp …: … HS, Nữ: … HS.

  II. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN:

  – Trường phấn đấu đạt: Trường …

  – Tổ phấn đấu đạt: Tập thể …

  III. NHỮNG CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

  1. Công tác tư tưởng chính trị:

  a. Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: … GV. Tỉ lệ: …%.

  b. Chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước: … GV. Tỉ lệ: …%.

  c. Chấp hành qui chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động: … GV. Tỉ lệ: …%.

  d. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cồng đồng: … GV. Tỉ lệ: …%.

  đ. Trung thực trong công tác; doàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ tốt nhân dân và học sinh: … GV. Tỉ lệ: …%.

  2. Công tác chuyên môn:

  a. Kiến thức: Nắm vững các kiến thức cơ bản; các kiến thức về tâm lí học sư phạm, tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học; các kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; các kiến thức về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ; các kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hoá, xã hội: … GV. Tỉ lệ: …%.

  b. Kĩ năng:

  – Lập được kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới: … GV. Tỉ lệ: …%.

  – Tổ chức và thực hiện được các hoạt động dạy học trên lớp phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh: … GV. Tỉ lệ: …%.

  – Tổ chức tốt công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động ngoài giờ lên lớp: … GV. Tỉ lệ: …%.

  – Thực hiện tốt thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục: … GV. Tỉ lệ: …%.

  – Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy: … GV. Tỉ lệ: …%.

  3. Công tác đoàn thể và các công tác khác do nhà trường phân công:

  a. Tham gia đầy đủ các hoạt động Công đoàn, Đoàn TNCS HCM: … GV. Tỉ lệ: …%.

  b. Thực hiện tốt các công tác kiêm nhiệm và các công tác khác do nhà trường phân công: … GV. Tỉ lệ: …%.

  Cụ thể: Công tác kiêm nhiệm và các công tác khác (Tổ trưởng CM, tổ trưởng CĐ, Uỷ viên BCHCĐ, UV BTTND…) có … GV tham gia:

  1……………………………………………………………………………………

  2.……………………………………………………………………………………

  3……………………………………………………………………………………

  4. Các chỉ tiêu thi đua đăng kí trong năm học:

  a. Học sinh:

  – Duy trì sĩ số học sinh: …%.

  – Đạo đức học sinh: Đạt: …%.

  – Học sinh giỏi: …%; Học sinh tiên tiến: …%.Học sinh trung bình: …%.

  – Học sinh lên lớp thẳng: …%.

  – Cháu ngoan Bác Hồ: …%.

  – Lớp vở sạch chữ đẹp: … lớp. Tỉ lệ: …%.

  – Lớp tiên tiến: … lớp. Tỉ lệ: …%.

  – Lớp học thân thiện: … lớp. Tỉ lệ: …%.

  b. Giáo viên:

  – CSTĐ cấp cơ sở: … GV.

  – Lao động tiên tiến: … GV.

  – Đoàn viên xuất sắc: … GV.

  * Chi tiết đăng kí cá nhân:

  TT Họ và tên giáo viên Chức vụ chính quyền Chức vụ Đảng/Đoàn Chức vụ Công đoàn Danh hiệu đăng kí Kí tên

  Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục nước nhà, toàn thể tổ viên chúng tôi hứa phấn đấu hoàn tành tốt những chỉ tiêu đã đăng kí.

  TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Trên đây là nội dung chi tiết của Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được THPT Lê Thánh Tôn cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

  Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

  Chuyên mục: Tổng hợp

  THPT Lê Thánh Tôn

  @ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button