Tổng hợp

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023

Tải về Bản in

Sau khi nhận được thông báo về điểm số của bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023, học sinh nếu còn băn khoăn và muốn đề nghị hội đồng tuyển sinh kiểm tra lại điểm số, các em sẽ viết đơn xin phúc khảo bài thi gửi đến hội đồng tuyển sinh nơi mình thi. Dưới đây là mẫu đơn phúc khảo thi vào lớp 10 năm 2022 mới được THPT Lê Thánh Tôn cập nhật, mời các em tham khảo mẫu đơn dưới đây.

Lưu ý: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022: Tra cứu ở đâu nhanh và chính xác nhất?

1. Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023

TRONG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2022-2023
___

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

– Hiệu trưởng trường THPT …………………………

Họ và tên thí sinh :……………………………………..Nam (nữ)…………

Sinh ngày……/…../………tại……………………………………………………………..

Tên trường THPT (nơi đăng kí nguyện vọng 1 hoặc trường chuyên)…………………………

Tên Hội đồng coi thi :………………………………………………………………………

Số báo danh (ghi đầy đủ 06 chữ số):………………

Nay tôi làm đơn này xin phúc khảo bài thi của …………môn , cụ thể :

Không chuyên

Các môn chuyên

Ngữ văn

Toán

Ngữ văn

Toán

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Tiếng Anh

Phòng thi số

Điểm thi

Đăng kí P/Khảo

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trong đơn là chính xác, nếu có khai man tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………ngày … tháng … năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

2. Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớ/p 10 THPT mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học………

(Khóa thi ngày ……..tháng ……năm ……)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:……………………………………

Dân tộc:……………………………

Sinh ngày: …………………….tháng ………………năm……………………………

Nơi sinh: Quận, Huyện …………………….…Tỉnh, TP……………………………

Học sinh trường: ……………………………Quận, Huyện……………………………

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Điểm thi:……………………………

SBD:…………………………… Phòng thi số……………………………

Tổng số điểm thi đã công bố: ……………………………điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STT

Môn phúc khảo

(ghi bằng chữ)

Điểm thi tuyển sinh

Ghi chú

1

2

3

4

Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên …)

Lý do cần nói rõ thêm:

Xác nhận của đơn vị

Ngày tháng năm …..

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

…….., ngày…. tháng…… năm…..

THÍ SINH KÝ TÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ….

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường THPT ………………………….
– Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năn học 2022 – 2023

1. Họ và tên thí sinh: … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …

2. Sinh ngày …… tháng ……. năm 20…..

3. Học sinh trường THCS … …………………………………………………………. … … … …

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày ………………

5. Tại Hội đồng thi: ……… … … … … … … … … … .………………………..

6. Phòng thi số: … … … … … … … Số báo danh:… … … … … ………………………….. ( ghi đủ 6 chữ số )

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn

Điểm bài thi

Đề nghị phúc khảo

(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)

Ghi chú

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

Môn chuyên………

Thí sinh thi vào trường chuyên

Tổng số môn phúc khảo

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

………………….., ngày …. .tháng… năm 20…

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

( Ký và ghi rõ họ tên )

4. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 số 4

Đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học ……….-……….

1. Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………………………………

2. Ngày sinh: …….tháng……. năm …….

3. Học sinh cơ sở giáo dục:………………………………………………………………………………..

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ………..ngày ………../…………./……………

5. Tại Hội đồng thi:……………………………………………………………………………………………

6. Phòng thi số:………………………., Số báo danh:…………………………………..(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

Môn không chuyên Môm chuyên
Môn
Điểm thi

Xác nhận của CSGD

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

………….., ngày …… tháng …… năm ……….

Học sinh ký tên

Trên đây là Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023. Để biết thêm các thông tin khác về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022, mời các bạn vào chuyên mục Thi vào lớp 10 trên THPT Lê Thánh Tôn nhé. Chúng tôi cập nhật liên tục các thông tin quan trọng về kỳ thi như điểm thi, điểm chuẩn, mời các bạn chú ý theo dõi.

  Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

  Chuyên mục: Tổng hợp

  THPT Lê Thánh Tôn

  @ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button