A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020 ‘‘Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh’’

Thực hiện kế hoạch 111 KH/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 ‘‘ Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’.

Nhằm quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hôm nay, ngày 17/01/2020 dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, trường THPT DL Lê Thánh Tôn tổ chức cho cán bộ, đảng viên , giáo viên và nhân viên nhà trường học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Về dự buổi học tập ngày hôm nay có đ/c Nguyễn Quốc Ninh, nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy là giảng viên chính của lớp học

Cùng tất cả cán bộ, đảng viên , giáo viên và nhân viên nhà trường tham dự học tập

 Qua nghiên cứu nội dung học tập của chuyên đề 2020, yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên , giáo viên và nhân viên nhà trường liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước để đăng ký thực hiện.

 Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Chi bộ và nhà trường cần lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Đồng thời thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh của lớp học


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều