Lớp 10

Trắc nghiệm bài Lập luận trong văn nghị luận

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Lập luận trong văn nghị luận giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Cách giải thích nào đúng về khái niệm lập luận?

A. Việc đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói (viết) muốn đạt tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài Lập luận trong văn nghị luận

B. Việc chứng minh, giải thích nhằm làm sáng tỏ một điều gì đó để thuyết phục người nghe (đọc) tin và làm theo điều mình nói (viết).

C. Cách nêu dẫn chứng khi trình bày một vấn đề nhằm thuyết phục người nghe (đọc) về một việc, một vấn đề nào đó.

D. Cả A và C.

Câu 2. Mục đích của lập luận là gì?

A. Dẫn dắt

B. Thuyết phục

C. Giới thiệu

D. Cả A và B

Câu 3. Dòng nào nêu không đúng mục đích chính của lập luận trong văn nghị luận?

A. Lập luận nhằm đưa đến một tư tưởng.

B. Lập luận nhằm đưa đến một quan điểm.

C. Lập luận nhằm đưa đến một thái độ.

D. Lập luận nhằm đưa đến một tình cảm.

Câu 4. Dòng nào nêu không đúng việc cần phải làm khi xây dựng một lập luận?

A. Xác định, đề xuất luận điểm chính xác, minh bạch, sâu sắc.

B. Tìm cách thuyết phục (bằng các luận cứ).

C. Sử dụng các từ, câu chọn lọc, đích đáng.

D. Vận dụng phương pháp lập luận hợp lí.

Câu 5. Câu nào sau đây nêu đúng định nghĩa về luận điểm?

A. Ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của người viết trong bài văn nghị luận.

B. Những cách thức thể hiện sự tìm tòi, phân tích riêng của người viết trong bài văn nghị luận.

C. Chủ đề được nêu ra để nghị luận.

D. Vấn đề được nêu ra để nghị luận

Câu 6. Trong bài nghị luận Chữ ta (Ngữ văn 10, tr. 110), đâu là luận điểm cơ bản?

A. Tiếng nước ngoài (tiếng Anh) đang lấn lướt tiếng Việt trong các bảng quảng cáo ở nước ta; tiếng nước ngoài được đưa vào báo chí một cách không cần thiết, gây thiệt thòi cho người đọc.

B. Ở một nền kinh tế phát triển như Hàn Quốc, người ta cũng quảng cáo, nhưng không bao giờ để tiếng nước ngoài lấn lướt tiếng Hàn.

C. Báo chí ở Hàn Quốc khi phát hành ở nước ngoài thì dùng tiếng nước ngoài, in rất đẹp, nhưng báo phát hành ở trong nước, dùng rất cân nhắc.

D. Cần học tập, suy ngẫm về thái độ tự trọng của một quốc gia, khi mở cửa giao lưu với bên ngoài.

Câu 7. Dòng nào sau đây nêu đúng định nghĩa về luận cứ?

A. Các bằng chứng để chứng minh làm sáng tỏ vấn đề.

B. Các lí lẽ, bằng chứng đưa ra để thuyết phục người đọc.

C. Các lí lẽ đưa ra để thuyết phục người đọc, người nghe.

D. Các sự thật được đưa ra để thuyết phục người đọc.

Câu 8. Dòng nào định nghĩa đúng về việc lựa chọn phương pháp lập luận?

A. Cách nêu và giải quyết vấn đề thông qua một hệ thống luận điểm, luận cứ sao cho thuyết phục.

B. Cách thức chọn lí lẽ làm cơ sở cho các ý kiến của mình thêm vững chắc.

C. Cách thức lựa chọn, sắp xếp luận điểm, luận cứ sao cho lập luận chặt chẽ và thuyết phục.

D. Cách thức chọn và phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề được nêu ra trong bài văn.

Câu 9. Dòng nào nói đúng về phương pháp lập luận của Hữu Thọ trong bài Chữ ta?

A. Phương pháp diễn dịch và quan hệ điều kiện – kết quả.

B. Phương pháp diễn dịch và quan hệ nhân – quả.

C. Phương pháp quy nạp và so sánh đối lập.

D. Phương pháp quy nạp và so sánh tương đồng.

Câu 10. Dòng nào không nêu đúng các luận cứ cho luận điểm: Sách đem lại cho ta nhiều điều bổ ích?

A. Nâng cao tầm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.

B. Người đọc tự khám phá bản thân mình.

C. Chắp cánh cho ước mơ, sáng tạo và giúp việc diễn đạt tốt hơn.

D. Mang lại cho con người nguồn lợi về cả vật chất lẫn tinh thần

đáp án Trắc nghiệm bài Lập luận trong văn nghị luận

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 A
Câu 2 D Câu 7 B
Câu 3 D Câu 8 C
Câu 4 C Câu 9 C
Câu 5 A Câu 10 D

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Lớp 10

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button