Lớp 11

Trắc nghiệm bài Vịnh khoa thi Hương

Đề trắc nghiệm Vịnh khoa thi Hương của Tú Xương có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập, củng cố lại các kiến thức về tác phẩm Vịnh khoa thi Hương đã học.

Câu 1. Tác giả của bài thơ Vịnh khoa thi Hương là ai?

A. Nguyễn Khuyến

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài Vịnh khoa thi Hương

B. Nguyễn Du

C. Nguyễn Trãi

D. Trần Tế Xương

Câu 2. Vịnh khoa thi hương còn có tên gọi khác là gì?

A. Lễ xướng danh khoa Ất Dậu

B. Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu

C. Đi thi

D. Đổi thi

Câu 3. Vịnh khoa thi Hương được sáng tác năm bao nhiêu?

A. 1896

B. 1897

C. 1898

D. 1899

Câu 4. Vịnh khoa thi Hương được viết bằng thể thơ gì?

A. Song thất lục bát

B. Thất ngôn tứ tuyệt

C. Thất ngôn bát cú

D. Thất ngôn trường thiên

Câu 5. Trần Tế Xương viết bài Vịnh khoa thi Hương với dụng ý gì?

A. Tác giả vẽ nên một phần hiện thực nhốn nháo, ô hợp của xã hội thực dân nửa phong kiến buổi đầu, đồng thời nói lên tâm sự của mình trước tình cảnh đất nước.

B. Bài thơ ghi lại cảnh “nhập trường” vừa ghi lại cảnh lễ xướng danh qua đó nói lên tâm trạng đau đớn, chua xót của nhà thơ trước hiện thực mất nước, giao thời nhốn nháo, nhố nhăng.

C. Ca ngợi những thí sinh thi đỗ ở kì thi năm Đinh Dậu

D. Đáp án A và B

Câu 6. Đáp án nào không phải là nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Vịnh khoa thi Hương?

A. Nghệ thuật đối

B. Đảo ngữ

C. Ngôn ngữ có tính chất khẩu ngữ, trong sáng, giản dị nhưng giàu sức biểu cảm

D. Vận dụng sáng tạo các hình ảnh dân gian

Câu 7. Bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” của tác giả nào sau đây?

A. Nguyễn Khuyến

B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

C. Trần Tế Xương

D. Chu Mạnh Trinh

Câu 8. Bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” thuộc đề tài nào?

A. Chiến tranh

B. Thiên nhiên

C. Tình bằng hữu

D. Thi cử

Câu 9. Khoa thi mà tác giả đề cập trong bài “Vịnh khoa thi Hương” là khoa nào và năm nào?

A. Khoa Tân Mùi (1871)

B. Khoa Mậu Tí (1888)

C. Khoa Đinh Dậu (1897)

D. Khoa Tân Sửu (1901)

Câu 10. Câu đề bài thơ thông báo về sự kiện gì?

A. Theo lệ thường, kì thi Hương được tổ chức ba lần trong năm.

B. Theo lệ thường, kì thi Hương được tổ chức ba năm một lần.

C. Nhà nước tổ chức kì thi Hương hàng năm.

D. Tất cả đều sai.

Câu 11. Bài thơ Nôm – Đường luật “Vịnh khoa thi Hương” được viết bằng thể thơ nào sau đây?

A. Thất ngôn tứ tuyệt

B. Thất ngôn bát cú

C. Thất ngôn trường thiên

D. Ngũ ngôn bát cú.

Câu 12. “Trường Nam” và “trường Hà” ở câu “Trường Nam thi lẫn với trường Hà” trong bài “Vịnh khoa thi Hương” là nói đến những trường nào sau đây?

A. Quảng Nam – Hà Tây

B. Nam Kì – Hà Nội

C. Nam Định – Hà Nội

D. Hà Bắc – Quảng Nam

Câu 13. Trong bài “Vịnh khoa thi Hương”, hình ảnh bát nháo, kì quặc và ô hợp của kì thi này thể hiện ở câu thơ nào dưới đây?

A. Nhà nước ba năm mở một khoa / Trường Nam thi lẫn với trường Hà

B. Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ / Ậm ọe quan trường miệng thét loa

C. Lọng cắm rợp trời quan sứ đến / Váy lê quét đất mụ đầm ra

D. Nhân tài đất Bắc nào ai đó, / Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà

Câu 14. Kỳ thi Hương – Khoa Đinh Dậu (1897) được Trần Tế Xương viết trong bài “Vịnh khoa thi Hương” diễn ra ở đâu?

A. Hà Nội

B. Nam Kì

C. Nam Định

D. Hà Tây

Câu 15. Trong thời kỳ tác giả sinh sống, nhà nước tổ chức thi Hương mấy năm một lần?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 4 năm

Câu 16. Vì sao kì thi này phải tổ chức thi chung ở trường Nam?

A. Do trường Nam tổ chức tốt hơn.

B. Do trường Hà không tổ chức thi.

C. Cả nước chỉ có một trường duy nhất là trường Nam

D. Do thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội, trường Hà bị bãi bỏ, các sĩ tử phải thi ở trường Nam.

Câu 17. Cảnh trường thi như thế nào qua hai câu thơ “Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ; Ậm oẹ quan trường miệng thét loa”?

A. Thật tưng bừng sinh động.

B. Thật căng thẳng và hồi hộp.

C. Thật bát nháo, kì quặc và ô hợp.

D. Thật quy mô và nghiêm túc.

Câu 18. Trong bài “Vịnh khoa thi Hương”, những nhân vật nào xuất hiện trong hai câu thơ này “Lọng cắm rợp trời quan sứ đến; Váy lê quét đất mụ đầm ra”?

A. Sĩ tử và quan trường.

B. Quan trường và quan sứ

C. Quan sứ và bà đầm

D. Quan trường và bà đầm

Câu 19. Trong bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” có phép bình đối. Vậy vế đối với “Lọng cắm rợp trời quan sứ đến” là vế nào sau đây?

C. Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ

D. Nhân tài đất Bắc nào ai đó

A. Ậm oẹ quan trường miệng thét loa

B. Váy lê quét đất mụ đầm ra

Câu 20. Tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì trong hai câu thơ: “Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ; Ậm oẹ quan trường miệng thét loa”?

A. Cường điệu

B. Đảo ngữ

C. So sánh

D. Phép đối

Câu 21. Tiếng kêu thương xót xa và thống thiết của tác giả đối với đất nước thể hiện ở câu thơ nào sau đây?

A. Nhà nước ba năm mở một khoa / Trường Nam thi lẫn với trường Hà.

B. Lôi thôi sĩ tử vai đeo Lọ / Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.

C. Lọng cắm rợp trời quan sứ đến, / Váy lê quét đất mụ đầm ra.

D. Nhân tài đất Bắc nào ai đó, / Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.

Câu 22. Thái độ và tâm trạng của tác giả thể hiện như thế nào trước cảnh trường thi trong bài “Vịnh khoa thi Hương”.

A. Vui mừng và tự hào

B. Chán ngán, xót xa, đau đớn.

C. Tiếc nuối, bâng khuâng

D. Phẫn uất, ngậm ngùi

Câu 23. “Vịnh khoa thi Hương” của Trần Tế Xương là một bài thơ kết hợp hai yếu tố: trữ tình và trào phúng. Anh (chị) cho biết giá trị châm biếm của bài thơ bộc lộ rõ nét nhất qua hai câu thơ nào?

A. Nhà nước ba năm mở một khoa / Trường Nam thi lẫn với trường Hà.

B. Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ / Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.

C. Lọng cắm rợp trời quan sứ đến, / Váy lê quét đất mụ đầm ra.

D. Nhân tài đất Bắc nào ai đó, / Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.

Câu 24. Giá trị tư tưởng thể hiện rõ nét nhất qua hai câu thơ nào trong bài “Vịnh khoa thi Hương”?

A. Nhà nước ba năm mở một khoa / Trường Nam thi lẫn với trường Hà.

B. Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ / Ậm ọe quan trường miệng thét loa.

C. Lọng cắm rợp trời quan sứ đến, / Váy lê quét đất mụ đầm ra.

D. Nhân tài đất Bắc nào ai đó, / Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.

Câu 25. Giá trị tư tưởng thể hiện ở hai câu cuối “Nhân tài đất Bắc nào ai đó, / Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà” trong bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” là gì?

A. Tư tưởng thân dân

B. Tư tưởng dân chủ

C. Tư tưởng yếm thế

D. Tư tưởng yêu nước

Câu 26. Sự xuất hiện của những nhân vật nào làm cho trường thi trở nên lố bịch nhất?

A. Sĩ tử và quan trường

B. Quan sứ và quan trường

C. Quán sứ và bà đầm

D. Quan trường và bà đầm

Câu 27. Hai câu thơ cuối “Nhân tài đất Bắc nào ai đó, Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà” trong bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” mang giọng điệu gì?

A. Giọng điệu mỉa mai, châm biếm

B. Giọng điệu trữ tình: buồn tủi thống thiết

C. Giọng điệu trữ tình xen lẫn trào phúng.

D. Giọng điệu đả kích sâu cay.

Câu 28. Hai câu luận bài thơ Vịnh khoa thi Hương sử dụng nghệ thuật:

A. Đảo ngữ

B. Điệp ngữ

C. Đối

D. Cường điệu

đáp án Trắc nghiệm bài Vịnh khoa thi Hương

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 15 D
Câu 2 B Câu 16 D
Câu 3 B Câu 17 C
Câu 4 C Câu 18 C
Câu 5 D Câu 19 B
Câu 6 D Câu 20 D
Câu 7 C Câu 21 B
Câu 8 D Câu 22 B
Câu 9 C Câu 23 C
Câu 10 B Câu 24 D
Câu 11 A Câu 25 D
Câu 12 C Câu 26 C
Câu 13 B Câu 27 B
Câu 14 C Câu 28 C
Ôn tập lý thuyết

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: Lớp 11

THPT Lê Thánh Tôn

@ Trường THPT Văn Hiến đã trải qua hơn 20 năm phát triển với rất nhiều thế hệ học sinh thành đạt và luôn là một trong những trường THPT top đầu của khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button